Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Noen tips fra Brattøra BHT :-)Bedre bruk av prøvetiden

leder.no har lagt ut gratis webseminar med gode råd om bruk av prøvetiden.
Trykk på link: 

https://www.leder.no/aktuelt/faa-tilgang-til-gratis-minikurs/
Mange av våre bedrifter har utenlandske arbeidstakere. Hva må du passe på dersom den ansatte leverer sykmelding skrevet ut av utenlandsk lege?
 

Sykmelding fra lege i utlandet

Personer bosatt innenfor EØS- området har rett til sykepenger etter EØS- avtalen.

Når en arbeidstaker som er bosatt utenfor Norge blir syk, er det vanlig at vedkommende oppsøker lege i bostedslandet.Det er viktig at sykmeldingen inneholder følgende informasjon:
 

  • Tydelig fra- og til-dato
  • Tydelig informasjon om sykefraværets årsak
  • Den må være basert på en fysisk undersøkelse
     

I tilfeller hvor arbeidsgiver er usikker på sykmeldingens innhold, kan arbeidsgiver be NAV om å vurdere sykmeldingen. 

Arbeidstaker som leverer sykmelding fra lege i utlandet må i tillegg levere en egenerklæring for utenlandsk sykmelding. NAV har utarbeidet en egen blankett (NAV 08.09-06) til dette formål, og vi anbefaler at arbeidsgiver krever å få denne blanketten utfylt og tilsendt av den sykmeldte, også for sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden. Blanketten vil tilsvare Sykmeldingsblankett D.

I tillegg er det selvsagt et vilkår for sykepenger at arbeidstakeren følger bedriftens rutiner for å melde fravær.


Endret regelverk vedr varsling fra 01.01.2020

Endringene skal gjøre regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det legger også større ansvar for håndtering av varsling på arbeidsgiver.I tillegg gir de nye reglene flere grupper i arbeidslivet rett til å varsle. Les mere her: https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nytt-varslingsregelverk-legger-mer-ansvar-pa-arbeidsgiver


Kurs hos Brattøra BHT i februar:

Ergonomi for renholdere 03.februar, gratis,
påmelding her: https://no.surveymonkey.com/r/JQYBP7B

HMS-lederkurs, oppstart 12.februar , kr 500,-,
påmelding her: https://no.surveymonkey.com/r/C6YRTQZ

Førstehjelpskurs, 26.februar, gratis,
påmelding her: https://no.surveymonkey.com/r/9JTWDH2
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064


Levert av