Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter, Kiropraktorer, Optikere, Fotterapeuter, Logopeder, Psykologer, Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin, Virksomheter som utfører alternativ behandling, Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Brattøra BHT vil derfor ikke gjennomføre konsultasjoner eller fysiske møter i perioden 16.03-26.03 slik at vi på denne måten kan ivareta helsemyndighetenes krav og holde åpent for våre bedrifter. Vi vil være tilgjengelig på telefon både for individuell oppfølging og delta via telefon, teams e.l. i ulike møter. Om vi ikke følger disse retningslinjene vil offentlig myndighet kunne gå inn og stenge virksomheten.
Levert av