Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Om Risikohjelpen (trykk her for å gå til risikohjelpen)

Hva er Risikohjelpen?

Risikohjelpen er et gratis, bransjetilpasset verktøy som du kan bruke sammen med dine ansatte, for å vurdere risiko for sykdom og skade på jobben hos dere. Du får også hjelp til å finne forebyggende tiltak slik at du kan 

  •  redusere sannsynligheten for at noen blir syke eller skadet på jobben
  •  skape et bedre arbeidsmiljø
  •  spare tid og penger

 

Hva er en risikovurdering?

En risikovurdering er en gjennomgang av hva som kan føre til at arbeidstakere kan bli syke eller skadet på jobben. Det innebærer å kartlegge:

  •  hva som kan forårsake sykdom eller skade,
  •  om farene kan fjernes helt og, hvis ikke
  •  hvilke forebyggende eller beskyttende tiltak som bør gjennomføres

Risiko begrenser seg ikke bare til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderinger må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter på arbeidsplassen. 

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å kartlegge og vurdere risiko, og iverksette tiltak for å redusere faren for sykdom og skader. Dersom Arbeidstilsynet kommer på besøk til dere, kan dere bli bedt om å dokumentere at dere har gjort nettopp dette.

Mer informasjon om arbeidsmiljølovens krav til risikovurdering på arbeidsplassen finner du på Arbeidstilsynets hjemmeside.

 

Risikohjelpen forenkler arbeidet med risikovurdering

Mange gjennomfører ikke lovpålagt kartlegging og risikovurdering på arbeidsplassen fordi de tror det er komplisert, krevende og dyrt. Derfor har Arbeidstilsynet i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene utviklet et gratis og bransjetilpasset verktøy som skal gjøre risikovurdering enklere.  

Bruk av Risikohjelpen gir ikke fritak for eventuelle reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

Hvordan fungerer Risikohjelpen?

Risikohjelpen fungerer som en sjekkliste hvor du som arbeidsgiver sammen med dine medarbeidere svarer på spørsmål om hvordan dere jobber. Hvis dere utfører arbeidsoppgaver som kan medføre fare, får dere forslag til tiltak for å redusere risikoen. For hvert tiltak kan man skrive inn hvem som har ansvar for å følge opp og hva som er tidsfristen. 

Det er arbeidsgiver som må sørge for at alle aktuelle risikoforhold er vurdert. Risikohjelpen inneholder typiske risikoforhold i hver bransje. Det kan likevel være andre risikoforhold som må vurderes, og virksomhetene kan derfor legge til egendefinerte risikoforhold underveis. 

Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Bruk av verktøyet gir ingen garanti for dette. Derfor må dere selv vurdere om det finnes andre og viktigere risikofaktorer enn de som ligger inne i Risikohjelpen, og eventuelt legge til disse. Nytteverdien av Risikohjelpen avhenger av at den informasjonen dere legger inn er mest mulig riktig og dekkende, og at dere faktisk gjennomfører nødvendig tiltak.

Hvem er målgruppen?

Risikohjelpen er først og fremst utviklet for små og mellomstore virksomheter. Men også større bedrifter kan ha nytte av Risikohjelpen. Foreløpig er Risikohjelpen for bransjene renhold og frisør. En versjon for transportbransjen er under utvikling. Det kan bli aktuelt med flere bransjer på sikt.

Dataene er kun tilgjengelig for virksomheten

Arbeidstilsynet har ikke tilgang til informasjon som du legger inn i Risikohjelpen, og kan derfor ikke bruke opplysningene i forbindelse med tilsyn eller andre formål. 

Opplysningene du legger inn er ikke tilgjengelig for andre. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at person- og bedriftssensitive opplysninger ikke legges inn.

 

Hvem har utviklet Risikohjelpen?

Risikohjelpen er utviklet av Arbeidstilsynet, i samarbeid med bransjeorganisasjonene i de aktuelle bransjene. Risikohjelpen er inspirert av liknende verktøy utviklet i andre europeiske land, som Online Interactive Risk Assessement Tool og BeSmart.

Hvem kan jeg kontakte?

For spørsmål om arbeidsmiljøfaglige spørsmål, ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på svartjenesten@arbeidstilsynet.no

For andre spørsmål knyttet til Risikohjelpen, ta kontakt med Arbeidstilsynet på risikohjelpen@arbeidstilsynet.noLevert av