Pirsenteret    l   Kontakt oss på telefon 73 53 20 64 eller epost bbht@bbht.no så får du hjelp.

Reise utenlands med sykepenger

Hovedregelen er at det er et vilkår for å få rett til sykepenger at man oppholder seg i Norge. Likevel kan det tenkes at en EØS borger kanskje ønsker å reise til hjemlandet når man er syk, eller at medlemmet ønsker å reise utenlands med sykepenger i en begrenset periode. I visse tilfeller skal NAV utbetale sykepenger til personer som bor eller oppholder seg i utlandet. Dette må NAV ta stilling til i hvert enkelt tilfelle. Følgelig må arbeidstaker søke NAV før man reiser. Se her : sykepenger ved utenlandsopphold.

Mindre kjent, men minst like viktig, er det at man på forhånd avklarer dette med arbeidsgiver, som en del av medvirkningsplikten. Som sykmeldt skal du avklare med arbeidsgiver at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Grunntanken med en slik avklaring er også at det ikke skal kunne reises tvil om arbeidstakerens manglende arbeidsevne. Et alternativ kan være å ta ut ferie i stedet. Å avvikle ferie i en periode hvor man er syk kan være fordelaktig for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Man kan være for syk til å gå på jobb, men frisk nok til å ta ut ferie. 

Levert av